Fluebindere

Disse sider kunne ikke være lavet uden hjælp fra en række hjælpsomme kystfluefiskere, der har bidraget med fluer til disse sider. En af disse er Johan Häkkinen, hvis fluer er listet herunder

Johan Häkkinen

Har bidraget med nedenstående fluer.

Fluffräkan

Type: Reje flue - Bundet af: Johan Häkkinen - Ophavsmand: Johan Häkkinen

Responsive image

Fluffräkan

Type: Reje flue - Bundet af: Johan Häkkinen - Ophavsmand: Johan Häkkinen

Äntligen en räka med bensprattel! Till skillnad från de räkflugor där ett kroppshackel av tupp används som benimitation, ger min bindteknik en "levande" och pulserande fluga som ser "giftig" ut även vid långsam hemtagning och i klart vatten.

Læs mere